Cała naprzód!

Zapisz się na kurs

pilota wycieczek

Od 31 marca 2024 r. Bułgaria i Rumunia wejdą w strefę Schengen

kurs pilota wycieczek, kurs pilot wycieczek, bułgaria i rumunia w strefie Schengen

Wycieczki prowadzone przez pilotów wycieczek często odbywają się na terenie całej Europy. Wyprawy w Bułgarii i Rumuni zostaną ułatwione, dzięki wprowadzeniu tych państw do strefy Schengen.

Od wielu lat Bułgaria i Rumunia starają się o członkostwo w strefie Schengen, która obejmuje większość krajów Unii Europejskiej. Po wielu trudnościach i oporach, wreszcie nadeszła chwila, kiedy te dwie kraje mogą dołączyć do tej grupy. Decyzja o przyjęciu Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen byłaby wielkim krokiem naprzód zarówno dla tych państw, jak i dla Unii Europejskiej jako całości. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu, jakie korzyści mogą przynieść dla wszystkich stron wprowadzenie tych dwóch krajów do strefy Schengen oraz dlaczego wycieczki prowadzone przez pilotów zostaną tym samym ułatwione.

Czym jest strefa Schengen?

Strefa Schengen jest obszarem “bez granic wewnętrznych” między większością krajów Unii Europejskiej oraz niektórymi krajami spoza UE. Umożliwia swobodne przemieszczanie się osób, towarów i usług pomiędzy tymi krajami, dzięki czemu eliminuje notoryczne kontrole graniczne. Jest to także obszar wspólnych zasad dotyczących wiz, kontroli granicznej i współpracy policyjnej oraz służy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego. Wprowadzenie Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen oznaczałoby rozszerzenie tego obszaru o dwa nowe państwa członkowskie UE, co przyczyniłoby się do większej integracji i współpracy między krajami Europy.

wycieczki prowadzone przez pilotów wycieczek, kurs pilota wycieczek

Bułgaria i Rumunia w strefie Schengen od 31 marca 2024 r.

Rada Unii Europejskiej ogłosiła, że Bułgaria i Rumunia zostaną oficjalnie przyjęte do strefy Schengen od 31 marca 2024 roku. Państwa członkowskie UE osiągnęły porozumienie w tej sprawie, a decyzja została podjęta jednogłośnie. 

Obywatele Rumunii i Bułgarii będą mogli podróżować samolotami oraz drogą morską do krajów strefy Schengen bez konieczności posiadania paszportów, które obejmują 25 z 27 krajów UE. Niemniej jednak, nadal będą podlegać kontrolom paszportowym podczas przekraczania granic lądowych wewnątrz UE. 

Decyzja o zniesieniu obowiązku posiadania paszportów na wewnętrznych granicach lądowych dla obywateli Rumunii i Bułgarii zostanie podjęta w przyszłości. Sprzeciw wobec przyjęcia tych krajów do strefy Schengen wyraziła wcześniej Austria, a obecnie grozić wetem zagrażają również Węgry.

Co dzięki temu zyska Bułgaria i Rumunia?

Przyjęcie Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen przyniesie tym krajom wiele korzyści. Po pierwsze, obywatele Bułgarii i Rumunii będą mogli swobodnie podróżować do większości krajów członkowskich UE bez konieczności posiadania paszportów, co ułatwi turystykę, handel oraz wymianę kulturalną. 

Dodatkowo, wprowadzenie tych krajów do strefy Schengen może zwiększyć zaufanie inwestorów zagranicznych i pomóc w rozwoju gospodarczym poprzez ułatwienie przepływu kapitału i handlu. 

Ponadto, lepsza kontrola granic wewnętrznych będzie miała pozytywny wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne i zwalczanie przestępczości transgranicznej. Wreszcie, integracja z resztą Europy w ramach strefy Schengen przyczyni się do większej współpracy i solidarności między państwami członkowskimi UE.

Wycieczki prowadzone przez pilotów

Przyjęcie Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen będzie miało pozytywny wpływ na wycieczki prowadzone przez pilotów wycieczek. Dzięki braku kontroli granicznych wewnątrz strefy Schengen, podróżujący będą mogli płynnie przekraczać granice między tymi krajami i innymi państwami UE, co sprawi, że trasy wycieczek będą bardziej elastyczne i bezproblemowe. 

Ograniczenie biurokracji przy przekraczaniu granic oraz ułatwiony przepływ turystów sprawią, że organizacja wycieczek stanie się bardziej efektywna, co pozytywnie wpłynie zarówno na biura podróży, jak i na samych podróżnych. 

Dodatkowo, eliminacja konieczności posiadania paszportów przy podróżach do krajów strefy Schengen może również zachęcić większą liczbę osób do uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez pilotów wycieczek.


Sprawdź także: kurs pilota wycieczek

Scroll to Top