Zobacz inne kursy

 • tel. kom.: 517 981 903
  e-mail: ekursy.henc@gmail.com

Zastrzeżenia prawne kursu dla Pilotów Wycieczek…

 1. Strony Internetowe kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) czerpane są dzięki ogólnodostępnym informacjom udostępnionym w Internecie.
 2. Wszelkie informacje prezentowane na kursie Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) pochodzą ze stosownych serwisów tematycznych. Tym samym strony Internetowe kursu Pilot Wycieczek(KursPilotWycieczek.pl) korzystają z informacji profesjonalnych i odpowiednio tematycznych serwisów.
 3. Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu materiałów publikowanych na witrynie kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) bez zgody zarządzającego prawami do danego serwisu. Wszelkie teksty, materiały i opracowania są chronione, z wyłączeniami uwzględnionymi w ustawie o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz w innych obowiązujących aktach prawnych.
 4. Nie jest dozwolone bez zgody zarządzających prawami do serwisów sporządzanie jakkolwiek techniką a następnie udostępnianie publiczne kopii serwisu lub jakiejkolwiek jego części.
 5. Witryna kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) nie jest witryną doradztwa. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści i mechanizmów udostępnionych na odpowiednich serwisach odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
 6. Kurs Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) nie odpowiada na żadne zapytania zawierające pytania z zakresu prawa. Wyrażam przekonanie, że rozwiązywaniem szczegółowych problemów prawnych powinno odbywać się z pomocą wykwalifikowanego doradcy lub specjalisty z dziedziny, której zagadnienie dotyczy.
 7. Odpowiedzi publikowane w kursie Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) współredagowanych przez redakcje odpowiednich serwisów stanowią przekaz osobistego przekonania autorów odpowiedzi i w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Organizator kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam informacje.
 8. Organizator kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) oraz właściciele praw i zarządzający prawami do serwisów nie biorą odpowiedzialności za skutki wynikające ze stosowania w praktyce informacji przedstawionych na witrynach internetowych.
 9. Organizator kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) oraz właściciele praw i zarządzający serwisami nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i inne skutki wynikające z przerw w emisji owych serwisów.
 10. Właściciele praw i zarządzający serwisami oświadczają, że dokładają wszelkich starań aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z przeszłości.
 11. Organizator kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) informuje użytkownika skąd czerpane są dane wiadomości, kto jest jego autorem i do kogo należą prawa autorskie.
 12. Organizator kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) dysponuje prawami autorskimi do pewnych publikacji.
 13. Organizator kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) publikuje kilka własnych artykułów.
 14. Organizator kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 15. Korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Platformą jak też dostępem do internetowego kursu Pilot Wycieczek.
 16. Organizator kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
 17. Organizator kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikające ze stosowania w praktyce informacji przedstawionych na witrynach Internetowych.
 18. Organizator kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i inne skutki wynikające z przerw w emisji serwisu.
 19. Prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z przeszłości.
 20. Organizator kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.
 21. Organizator kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Platformy bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów na Internetowego kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) Wolnego lub nie wcześniej niż 30 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników.
 22. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte na Platformie nie są oficjalnym stanowiskiem autora kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl), chyba że zostało to inaczej oznaczone.
 23. Organizator kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą Organizatora kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 24. Organizator kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 25. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Platformy informacji własnych.
 26. Udostępnianie zasobów, których właścicielem praw autorskich autor kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) i osoby trzecie musi odbywać się tylko za ich pisemną zgodą.
 27. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na Platformie podlegają ochronie.
 28. O ile nie zaznaczono inaczej, Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora kursu Pilot Wycieczek (KursPilotWycieczek.pl) jedynie we wskazanym zakresie.
 29. Nie jest dozwolone bez zgody zarządzających prawami do serwisów sporządzanie jakkolwiek techniką a następnie udostępnianie publiczne kopii serwisu lub jakiejkolwiek jego części.