Cała naprzód!

Zapisz się na kurs

pilota wycieczek

Program dofinansowania zagranicznych wycieczek pt. ,,Poznaj polskie ślady w Europie”

Program dofinansowania zagranicznych wycieczek pt. ,,Poznaj polskie ślady w Europie”

W tym artykule przedstawimy Wam inicjatywę, z jaką wyszło Ministerstwo Edukacji Narodowej, a mianowicie jest to program dofinansowania zagranicznych wycieczek dla młodzieży.

Program dofinansowania zagranicznych wycieczek obejmujący szkoły ponadpodstawowe noszący tytuł : ,,Poznaj polskie ślady w Europie” – oznacza wzmożoną ilość organizowanych wycieczek przez touroperatorów. Fakt ten może przyczynić się do kreowania tymczasowych nowych miejsc pracy dla pilotów wycieczek.

,,Poznaj polskie ślady w Europie” – cel programu

Program ma na celu umożliwienie uczniom z różnych szkół poznanie zabytków polskiej kultury znajdujących się w różnych miejscach w Europie. Ponadto, program ma za zadanie zapoznanie uczniów z osiągnięciami naukowymi Polaków poza granicami Polski.

Program dofinansowania zagranicznych wycieczek – streszczenie zasad finansowania

W ramach programu dofinansowania, szkoły ponadpodstawowe mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego w wysokości 80% kosztów organizacji wycieczki. Dofinansowanie zależy od długości trwania wycieczki – imprezy trzydniowe mogą otrzymać dofinansowanie do kwoty 45 tys. zł, czterodniowe do 60 tys. zł, a pięciodniowe do 75 tys. zł. Istotnym jest, że wkład własny musi wynosić co najmniej 20%

Aby być uprawnionym do dofinansowania, wymagane jest zorganizowanie wycieczki dla co najmniej 20 osób. Szkoła musi również wnioskować o dofinansowanie przez samorząd, osobę fizyczną lub podmiot prowadzący szkołę. Pieniądze otrzymane z dofinansowania mogą być przeznaczone na transport, noclegi, wyżywienie oraz usługi przewodnickie.

Organizacja wycieczki musi być powierzona podmiotowi zarejestrowanemu w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Miejsca do programu zostały wybrane przez Ministerstwo Edukacji we współpracy z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA i obejmują różne kraje w Europie, od Bałkanów po Hiszpanię i Wielką Brytanię, niestety nie ma żadnych obiektów w krajach skandynawskich.

Jakie korzyści niosą ze sobą tego typu programy?

Programy dofinansowania wycieczek szkolnych mają wiele korzyści dla poszerzania świadomości młodych osób o historii Polski. Przede wszystkim, umożliwiają uczniom bezpośrednie zetknięcie się z zabytkami polskiej kultury oraz miejscami związanymi z historią Polski. Dzięki temu mają szansę odkrywać i doświadczać na własnej skórze dziedzictwa kulturowego swojego kraju, z czym mogą zapoznać się jedynie teoretycznie w szkolnych podręcznikach.

W trakcie wycieczek szkolnych, uczniowie mają okazję zwiedzać historyczne miejsca, muzea, pomniki, które są związane z kluczowymi wydarzeniami i postaciami z historii Polski. Mogą również spotykać i rozmawiać z ekspertami, przewodnikami, którzy pomagają im lepiej rozumieć i interpretować to, co widzą. Tego rodzaju doświadczenia są wartościowe dla rozwijania empatii, wzmacniania tożsamości narodowej i kulturowej, a także rozwijania umiejętności historycznego myślenia i analizy.

Ponadto, takie wycieczki umożliwiają uczniom zetknięcie się z osiągnięciami Polaków za granicą. Przykłady to miejsca związane z emigracją polską, polskimi ośrodkami naukowymi czy artystycznymi za granicą. Daje to młodym osobom szerszą perspektywę na to, jak polskie dziedzictwo i innowacje wpływają na rozwój społeczny i kulturowy innych krajów.

W rezultacie, programy dofinansowania wycieczek szkolnych mają duży potencjał w kształtowaniu świadomości młodych ludzi o historii Polski. Pozwalają na praktyczne doświadczenia, które są bardziej pamiętane niż czyste informacje z książek. Zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w nauce i sprawiają, że historia staje się bardziej fascynująca i zrozumiała.

Chcesz zostać pilotem wycieczek?

To proste, po prostu zapisz się na nasz kurs pilota wycieczek!

Scroll to Top